Novosti

Aleksandar Vasić – POSLOVNI SAVETNIK Šabac učesnik okruglog stola u organizaciji “Partneri za demokratske promene Srbija” uz podršku USAID BEP

Aleksandar Vasić – POSLOVNI SAVETNIK Šabac, na poziv “Partneri za demokratske promene Srbija” učestvovao na okruglom stolu organizovanim uz podršku i u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) – Analize činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja.

[contentcards url="http://www.partners-serbia.org/okrugli-sto-analiza-cinilaca-zakonitog-i-nezakonitog-poslovanja" target="_blank"]