Edukacija

EDUKACIJE IZ OBLASTI PRIMENE PROPISA

U kontinuitetu organizujemo obuke za primenu poreskih i računovodstvenih propisa.

 

OBUKA ZAPOSLENIH

Osnovni cilj obuke jeste sticanje konkretnih znanja i veština zaposlenih da bi se povećala njihova efikasnost, ali i opšta produktivnost kompanije.

U mogućnosti smo da programe obuke prilagodimo konkretnim potrebama kompanija i specifičnostima njihove delatnosti i poslovnih procesa.

 

EDUKACIJE ZA MENADŽMENT

Sve su češći zahteva za organizovanjem edukacija za vlasnike i direktore kompanija. Cilj ovih edukacija je da se top menadžmet upozna sa svim zakonskim propisima u cilju donošenja što kvalitetnijih poslovnih odluka.

 

PREDAVAČ:

Aleksandar Vasić, angažovan je kao predavač na Poreskoj akademiji Udruženja poreskih savetnika Srbije, Centru za edukaciju Privredne komore Srbije i na brojnim stručnim skupovima.