Novosti

Odložena primena pojedinih odredbi jedinstvenog PRAVILNIKA O PDV

Odredbe Pravilnika o PDV koje se odnose na poreski tretman ambaže u primeni su od 01. januara 2022. godine

Više o izmenama Pravilnika o PDV u posebnom tekstu