O NAMA

Na putu od Vaše početne ideje da zakoračite u poslovni svet, do ostvarenja cilja, naići ćete na niz ne tako zanimljivih i za Vas možda nerazumljivih i nepremostivih prepreka. Na tom putu dobro je imati pouzdanog i veštog saputnika.

Neka POSLOVNI SAVETNIK bude vaš pouzdan partner.

Vizija

Vizija POSLOVNOG SAVETNIKA je da postane lider u pružanju usluga računovodstva i poreskog savetovanja i sinonim za efikasne i kvalitetne usluge.

Strateški ciljevi

Ostvarenje liderske pozicije na tržištu konsultantskih usluga u regionu je naš strateški cilj.

Veliki broj saradnika koji imaju visok nivo stručnih znanja iz najšireg spektra specijalnosti i njihovo odlično poznavanje poslovnih i društvenih prilika obezbediće realizaciju ove pozicije.
Posvećeni smo kontunuiranim aktivnost na širenju broja saradnika i konsultanata, stalnom stručnom usavršavanju, uvođenju inovacija u poslovanje i uspostavljanju strateškog partnerstva sa renomiranim revizorskim, konsultantskim i softverskim kompanijama.

Delatnost

Pružanje računovodstvenih usluga je naša osnovna delatnost. Dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova računovodstva je najbolja preporuka. Samo oni privrednici koji imaju kvalitetan i pouzdan sistem računovodstva mogu u potpunosti da se posvete rastu i razvoju.

POSLOVNI SAVETNIK pruža usluge računovodstva za privredne subjekte, trgovinske, uslužne i proizvodne delatnosti, preduzetnike, udruženja građana, sportske klubove i fizička lica

POSLOVNI SAVETNIK pruža usluge poreskog savetovanja, učešća u poreskim postupcima pred poreskim organima i usluge stručnog savetovanja u upravnim, parničnim i krivičnim postupcima.

Za preduzeća sa malim obim prometa POSLOVNI SAVETNIK će u svojim poslovnim prostorijama organizovati kompletno vođenje svih administrativnih i računovodstvenih poslova, od prijema poslovne dokumentacije i preuzimanja dnevnih izvoda, do obrade, knjiženja i vođenja svih evidencija. Potpuni servis za vaše poslovanje možete imati na jednom mestu.

Preduzeća koja imaju potrebu da deo svog poslovanja prate neposredno, u saradnji sa POSLOVNIM SAVETNIKOM mogu da organizuju pripremu i izradu  dokumenata i vođenje evidencija o prometu robe, materijala, gotovih proizvoda ili rezervnih delove u svojim poslovnim prostorijama, a POSLOVNI SAVETNIK će preuzeti sve ostale računovodstvene poslove i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Za firme za velikim obimom poslovanja, i potrebom da se neposredno u samom preduzeću vodi poslovno računovodstvo, POSLOVNI SAVETNIK će biti pouzdan savetnik i pružiti svu neophodnu podršku u organizaciji i kontroli sektora računovodstva i finansija u vašoj firmi i vršiti sastavljanje godišnjih računovodstvenih izveštaja.

POSLOVNI SAVETNIK je spreman da odgovori i sve češćim zahtevima vlasnika i direktora kompanija da se izvrši nezavisna procena osposobljenosti i organizovanosti postojeće službe računovodstva i da se menadžmentu predlože mere za poboljšanje kvaliteta rada službe.

Sve firme koje su nam poklonile svoje poverenje POSLOVNI SAVETNIK smatra svojim partnerima. Taj odnos značajno je drugačiji od standardnog odnosa klijent – agencija. Kvalitetom svojih usluga POSLOVNI SAVETNIK želi da doprinese rastu i razvoju svojih klijenata / partnera. Samo kroz partnerski odnos možemo obezbediti trajanje, rast i razvoj.

Naša želja je da ovim izazovima odgovorimo zajedno sa vama.

Naš tim

Aleksandar Vasić
(osnivač i direktor)
diplomirani ekonomista; stručno zvanje: računovođa; specijalističke studije poreskog savetovanja (Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu)Direktor i zakonski zastupnik privrednih društava "POSLOVNI SAVETNIK DOO" i "POSLOVNI SAVETNIK - RAČUNOVODSTVO DOO"
Jasmina Vasić
(konsultant)
Konsultant; stručno zvanje: računovođa; diplomirani ekonomista; sudski veštak ekonomsko finansijske struke
Marija Mićić
(računovođa)
Računovođa; Diplomirani ekonomista;u radnom odnosu u "POSLOVNI SAVETNIK - RAČUNOVODSTVO" DOO od 2009. godine
Sanja Ledenčan
(knjigovođa)
Računovođa; ekonomski tehničar; u radnom odnosu u "POSLOVNI SAVETNIK, Aleksandar Vasić PR"od 2015. godine
Marijana Pejić
(knjigovođa)
Knjigovođau radnom odnosu u "POSLOVNI SAVETNIK - RAČUNOVODSTVO" DOO od 2017. godine
Aleksandar Čokanović
(Pravnik)
Diplomirani pravniku radnom odnosu u POSLOVNI SAVETNIK DOO od 2020. godine
Danijela Mijailović
(Knjigovođa)
Diplomirani ekonomistau radnom odnosu u POSLOVNI SAVETNIK - RAČUNOVODSTVO DOO, od 2021. godine
Vladimir Trifunović
(knjigovođa)
Pravni tehničar
Ivan Vasić
(Konsultant)
Katarina Janković
(knjigovođa)
ekonomista

Poslovni podaci

POSLOVNI SAVETNIK DOO ŠABAC

(privredno društvo za konsultantske usluge u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem)

Rešenje APR o upisu osnivanja: BD 80444/2019, od 21.08.2019. godine

Sedište: Kneza Lazara 8, 15000 Šabac

Matični broj: 21509299

Šifra delatnosti: 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

PIB: 111606072

Obveznik PDV: NE

 

POSLOVNI SAVETNIK – RAČUNOVODSTVO DOO ŠABAC

(privredno društvo za pružanje usluga knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga i poreskog savetovanja)

Rešenje APR o upisu osnivanja: BD.14930/2005, od 27.04.2005. godine

Sedište: Kneza Lazara 8, 15000 Šabac

Matični broj: 20033673

Šifra delatnosti: 6920 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi

Poresko savetovanje

PIB: 103837987

Obveznik PDV: DA

 

Aleksandar Vasić, PR, računovodstvene usluge POSLOVNI SAVETNIK ŠABAC

(preduzetnička radnja za pružanje usluga knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga usluga i poreskog savetovanja)

Rešenje APR o upisu osnivanja: BP 93999/2014, od 15.09.2014. godine

Sedište: Kneza Lazara 8, 15000 Šabac

Matični broj: 63615773

Šifra delatnosti: 6920 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
PIB: 108670409

Obveznik PDV: NE

 

CENTAR ZA POSLOVNU PODRŠKU

(Udruženje osnovano sa ciljem pružanja poslovne podrške privrednim subjektima i građanima)

Rešenje APR o upisu osnivanja: BU 2019/2017, od 13.01.2017. godine

Sedište: Kneza Lazara 8, 15000 Šabac

Matični broj: 28219555

PIB: 109858671

Šifra delatnosti: 9499 – Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Obveznik PDV: NE

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija