Vaš pouzdan poslovni partner

Na putu od Vaše početne ideje da zakoračite u poslovni svet, do ostvarenja cilja, naići ćete na niz ne tako zanimljivih i za Vas možda nerazumljivih i nepremostivih prepreka. Na tom putu dobro je imati pouzdanog i veštog saputnika. Neka POSLOVNI SAVETNIK bude vaš pouzdan partner

Vaš poslovni savetnik

Bilo je potrebno više od dve decenije ličnog i kolektivnog razvoja, produbljivanja znanja i iskustava da bi Poslovni savetnik postao pouzdani partner za više od 300 klijenata. Sve vreme sam nastojao da svoju strast prema širenju stručne kompetentnosti i poslovnoj izvrsnosti prenesem zaposlenima i klijentima. Radovali smo se uspesima naših klijenata i delili brige kada su imali izazove.

Danas osećam ponos videvši da je Poslovni savetnik uhodani kolektiv sposoban da stručno i blagovremeno odgovori svim zahtevima klijenata.

Brze tehnološke i društvene promene, transformacija računovodstvene i poreske prakse su izazovi sa kojima se nosi naša privreda. Stoga kao imperativ trenutka vidim kontinuirano praćenje i duboko shvatanje novih propisa, stalno edukovanje zaposlenih i klijenata. Verujem da je dobro razumevanje i efikasna primena poslovnog računovodstva neophodna za finansijski uspeh svake organizacije.

Aleksandar Vasić

Poslovni savetnik

Usluge računovodstva za privredne subjekte, trgovinske, uslužne i proizvodne delatnosti, preduzetnike, udruženja građana, sportske klubove i fizička lica

Usluge poreskog savetovanja, učešća u poreskim postupcima pred poreskim organima i usluge stručnog savetovanja u upravnim, parničnim i krivičnim postupcima.

Korisnički servis

Korisnicima usluga dostupan je KORISNIČKI SERVIS na kom su dostupna obaveštenja, primeri opštih akata i odluka, obrasci i uputstva za primenu propisa

Izdvajamo

Poreski savetnik Aleksandar Vasić smatra da bi limit trebalo povećati i izjednačiti sa limitom za ulazak u PDV. “Cilj paušalnog oporezivanja pre svega treba da bude smanjenje administrativnog opterećenja i za obveznike i za državu. U tom smislu bi moglo da se razmišlja i o ukidanju ograničenja za ostvarivanje prava za određene delatnosti, odnosno da […]

Računovodstvena struka je već pune dve godine suočena sa mnoštvom problema, koje je izazvala pandemija. Upravo u tom, možda najtežem periodu za celo čovečanstvo, zakoni su se menjali, računovođama su nametane velike obaveze, rokovi se nisu produžavali a neki su čak i skraćeni. Grupacija računovodstvenih poslova Privredne komore Srbije u kontinuitetu analizira položaj pružalaca račnovodstvenih […]

Grupacija računovodstvenih poslova Privredne komore Srbije (PKS) je razmatrala pitanja položaja pružalaca računovodstvenih usluga. Izmene Zakona o računovodstvu koje se odnose na skraćene rokove za sastavljanje finansijskih izveštaja i drugačiji obim i sadržaj obrazaca i dokumentacije se prvi put primenjuju na finanijske izveštaje za 2021. godinu. Jedna od znajačnih novina je i obaveza sastavljanja Napomena […]

Grupacija računovodstvenih poslova Privredne komore Srbije (PKS) reagovala je na nezakonito postupanje Poreske uprave u pogledu utvrđivanja poreskih obaveza za doprinose na minimalnu osnovicu za lica za koja ova obaveza nije nastala (zaposleni na bolovanju i slično) Poreskoj upravi je upućen zahtev da se otklone razlozi za ovakvo postupanje. Na podnetu inicijativu Poreska uprava je […]

“Postojanje poreskih olakšica daje značajan podsticaj poslodavcima u pogledu smanjenja troškova i mogućnosti da uz manje troškove razvijaju svoje poslovanje. Produženje roka za korišćenje postojećih poreskih olakšica, kao i uvođenje novih, poseban značaj ima u ovom periodu kada su firme pogođene poremećajima na tržištu izazvanim pandemijom. S druge strane, postojanje velikog broja različitih poreskih olakšica administrativno […]

Postojanje „fantomskih firmi“ je veliki problem u našem, pre svega, poreskom sistemu. Pod ovim pojmom smatraju se firme koje suštinski ne obavljaju delatnost, već su osnovni razlog njihovog osnivanja i postojanja poreske prevare. Jedna od karakteristika tih firmi je da su registrovane ili na nepostojećim adresama ili na postojećim adresama, a da suštinski na njima […]

“Zakon o ispitavanju porekla imovine ne podrazumeva samo ispitivanje, već i oporezivanje, odnosno utvrđivanje posebnog poreza. Poseban porez će biti utvrđivan na osnovicu koju po zakonu čini razlika uvećanja imovine i izdataka za lične potrebe sa jedne strane i prijavljenih prihoda sa druge strane i to samo u slučaju da je iznos osnovice veći od […]