Novosti

Delimično rešen problem sa utvrđivanjem poreskih obaveza po službenoj dužnosti

Grupacija računovodstvenih poslova Privredne komore Srbije (PKS) reagovala je na nezakonito postupanje Poreske uprave u pogledu utvrđivanja poreskih obaveza za doprinose na minimalnu osnovicu za lica za koja ova obaveza nije nastala (zaposleni na bolovanju i slično)

Poreskoj upravi je upućen zahtev da se otklone razlozi za ovakvo postupanje.

Na podnetu inicijativu Poreska uprava je odgovorila, obaveštavajući PKS da će se PPP-PD po službenoj dužnosti podnositi nakon 60 dana po isteku roka iz člana 51. Zakona o doprinosima, čime je poslodavcima ostavljen određen vremenski period da RFZO podnesu zahtev za isplatu naknada.

“Postupanje Poreske uprave, podnošenjem poreskih prijava po službenoj dužnosti za obaveze koje nisu nastale  je potpuno nezakonito, i od Poreske uprave smo tražili da obustave ovakvu praksu. Prelazno rešenje, jeste bolje, ali i dalje nije u skladu sa zakonom. Lično smatam da nema ni jedan razlog da se ovakvo nezakonito postupanje državnog organa toleriše. Pitanja poreskih obaveza su regulisana zakonima i softverski problemi ne smeju da menjaju poreske propise”

Aleksandar Vasić
Predsednik grupacije računovodstvenih poslova PKS