Novosti

Računovodstvena struka je već pune dve godine suočena sa mnoštvom problema, koje je izazvala pandemija. Upravo u tom, možda najtežem periodu za celo čovečanstvo, zakoni su se menjali, računovođama su nametane velike obaveze, rokovi se nisu produžavali a neki su čak i skraćeni.
Grupacija računovodstvenih poslova Privredne komore Srbije u kontinuitetu analizira položaj pružalaca račnovodstvenih usluga i podnosi inicijative, boreći se za bolji položaj struke.
Jedna od inicijativa je i da se ove godine produži rok za dostavljanje Napomena uz finansijske izveštaje (do 30. juna). Ovo je nova obaveza koja je nametnuta mikro pravnim licima uz istovremeno skraćenje roka za dostavljanje finansijskih izveštaja.
Očekivanja mi nisu velika, ali želim da verujem da još uvek postoji neko ko će se se izdići iznad bikoratskog načina razmišljanja i razumeti suštinu problema
Aleksandar Vasić
Predsednik Grupacije računovodstvenih poslova PKS
Napomene uz finansijske izveštaje od ove godine obavezne i za mikro pravna lica
Zakon o računovodstvu predvideo je nova pravila za finansijske izveštaje koji se dostavljaju za 2021. godinu. Osim skraćenih rokova, izmenjena pravila podrazumevaju i nove setove obrazaca koji, za ...