Aleksandar Vasić, osnivač POSLOVNOG SAVETNIKA, upisan u REGISTAR LOBISTA

“Nadam se da ću sa kolegama, registrovanim lobistima, primenom znanja i iskustva, dati doprinos da zakonsko lobiranje bude jedan od glavnih stubova borbe protiv korupcije.”
Aleksandar Vasić – REGISTROVANI LOBISTA
(Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-033-00-0105/20-11)