Aleksandar Vasić – POSLOVNI SAVETNIK Šabac učesnik okruglog stola u organizaciji “Partneri za demokratske promene Srbija” uz podršku USAID BEP

Aleksandar Vasić – POSLOVNI SAVETNIK Šabac, na poziv “Partneri za demokratske promene Srbija” učestvovao na okruglom stolu organizovanim uz podršku i u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) – Analize činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja.