Aleksandar Vasić za NOVA PORTAL – Test samostalnosti: istovremeno i preduzetnik i stalno zaposlen

Test samostalnosti: istovremeno i preduzetnik i stalno zaposlen
Od 1. marta poreski inspektori kontrolišu preduzetnike. Ko “padne” na testu samostalnosti, mora sa poslodavcem da sklopi neku drugu vrstu poslovnog odnosa