Novosti

BIZNIS.RS – Da li je odzvonilo fantomskim firmama?

Postojanje „fantomskih firmi“ je veliki problem u našem, pre svega, poreskom sistemu. Pod ovim pojmom smatraju se firme koje suštinski ne obavljaju delatnost, već su osnovni razlog njihovog osnivanja i postojanja poreske prevare.

Jedna od karakteristika tih firmi je da su registrovane ili na nepostojećim adresama ili na postojećim adresama, a da suštinski na njima ne obavljaju nikakvu delatnost i najčešće nemaju osnov korišćenja tog prostora, objašnjava za Biznis.rs poslovni savetnik i član UO Udruženja poreskih savetnika Srbije Aleksandar Vasić.

“Sa već postojećim ograničenjima u pogledu zabrane registrovanja promena podataka, koje se odnose na osnivače, odnosno članove privrednih društava, naziv, sedište i drugo, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nove izmene Zakona o privrednim društva su logične, ali ne i dovoljne, imajući u vidu da uočene pojave postojanja fantomskih firmi imaju pre svega poreske posledice. Ove izmene koje su pre svega formalne, neće u potpunosti rešiti ovaj problem”, ocenjuje Vasić.

Da li je odzvonilo fantomskim firmama?
Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima, koje bi trebalo da počnu da se primenjuju od sledeće godine, trebalo bi da smanje postojanje takozvanih „fantomskih firmi“, ali same promene koje ...