Novosti

BIZNIS.RS – Kada lična potrošnja može da postane predmet poreske kontrole?

“Zakon o ispitavanju porekla imovine ne podrazumeva samo ispitivanje, već i oporezivanje, odnosno utvrđivanje posebnog poreza. Poseban porez će biti utvrđivan na osnovicu koju po zakonu čini razlika uvećanja imovine i izdataka za lične potrebe sa jedne strane i prijavljenih prihoda sa druge strane i to samo u slučaju da je iznos osnovice veći od 150.000 evra u periodu od tri uzastopne kalendarske godine”, kaže za Biznis.rs član UO Udruženja poreskih savetnika Srbije Aleksandar Vasić.

“Građani koji su na zakonit način stekli imovinu i trošili novac za koji imaju poreklo nemaju nijedan razlog za brigu. Ostali bi trebalo da budu zabrinuti i da u krajnjoj instanci plate porez”, zaključuje Vasić.

Kada lična potrošnja može da postane predmet poreske kontrole?
Ogromnu prašinu u javnosti podigla je vest da je Poreska uprava tražila od turističkih agencija da dostave podatke o platežnim putnicima koji su na putovanja potrošili više od 5.000 evra za ...