E-KAPIJA: Aleksandar Vasić – Kako otkazi utiču na korišćenje državne pomoći

Kako odlazak u penziju, otkaz ili smrt radnika utiču na pravo poslodavca da iskoristi državnu ...
Otkad je počela isplata prve tranše direktnih davanja firmama u okviru trećeg paketa državne pomoći, našoj redakciji javlja se dosta čitalaca sa dilemama u vezi sa pravom na iskorišćavanje ...