Edukacija / Arhiva događaja

29.11.2019 / 10,00 h / Novi Sad - hotel Sheraton
2. PORESKI DANI – Novi Sad; hotel Sheraton – 29-30.11.2019

Izmene zakona o PDV

predavač: Aleksandar Vasić – POSLOVNI SAVETNIK DOOLink

[contentcards url="http://ups-rs.com/tours/2-poreski-dani/" target="_blank"]


Fotografije