Edukacija / Arhiva događaja

24.8.2022 / /
ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU I RAD I ULOGA SEF – 24. avgust


Program

Predavač: Aleksandar Vasić
Teme:
  • Zakonodavni okvir
  • Zakon o elektronskom fakturisanju i podzakonska akta
  • Subjekti javnog i privatnog sektora i dobrovoljni korisnici
  • Početak primene (za pojedine subjekte)
  • Elementi e-faktura
  • Evidencija PDV
  • Praktičan rad na portalu e-fakture
  • Pitanja i odgovori

Link

[contentcards url="https://mngcentar.com/site/ProductDef/Details/elektronsko-fakturisanje-u-javnom-i-privatnom-sektoru?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Resite+pitanja+u+radu+na+SEF++portalu+kroz+praktican+rad+i+primere&utm_content=HTML" target="_blank"]