Edukacija / Arhiva događaja

24.6.2019 / 10,00 -13,00 h / konferencijska sala Hotela Life Design, Balkanska ulica br.18, Beograd
RADIONICA POPDV – Nedoumice pred početak primene

Cilj radionice je bio interaktivna diskusija o nedoumicima u primeni Pravilnika o evidencijama prema Zakonu o PDV, pred početak pune primene Pravilnika.

Radionicu i diskusiju vodi: Aleksandar Vasić, član Upravnog odbora UDRUŽENJA PORESKIH SAVETNIKA SRBIJE; poreski savetnik i računovođa; član Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Predloga PRAVILNIKA; predsednik Grupacije računovodstvenih poslova PRIVREDNE KOMORE SRBIJEProgram

9,30-10,00 Prijava učesnika

10,00-11,30 iskazivanje podataka o izvršenom prometu

11,30-12,00 kafe pauza

12,00-13,30 Iskazivanje podataka o nabavkama


LinkFotografije