Edukacija / Arhiva događaja

24.5.2019 / 14:00 / ZLATIBOR, Hotel TORNIK
5. Kongres poreskih savetnika Srbije

TEMA:
Oporezivanje naknade troškova prevoza na rad i sa rada
PREDAVAČ: Aleksandar Vasić – POSLOVNI SAVETNIK DOOProgram

Međunarodni Kongres Udruženja poreskih savetnika Srbije na Zlatiboru okupio je stručnjake iz ove oblasti iz čitavog regiona. Osim aktuelnih domaćih poreskih tema, na Kongresu su predstavljeni poreski sistemi Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije.

Učesnici kongresa poreskih savetnika doneli su i dva zaključka: nema potrebe za donošenjem novog Zakona o utvrđivanju imovine, jer su svi postupci za utvrđivanje neprijavljene imovine predviđeni Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a i predložili su da se kod rešavanja zahteva za refakciju PDV-a poštuju zakonski rokovi.

U toku Kongresa, a na inicijativu Ivana Simiča, predsednika Udruženja poreskih savetnika Srbije, osnovano je Udruženje poreskih savetnika Jugoistočne Evrope, čiji je cilj da se poreski savetnici iz zemalja regiona povežu kako bi jednostavnije razmenjivali informacije što će kao krajnji efekat imati unapređenje kako regionalnih propisa tako i prakse.

Na Kongresu je bilo reči i o krivičnom delu poreske utaje u svetlu postupanja Poreske uprave, tužilaštva, suda, zatim troškovima boravka za detaširane radnike Srbije, zatim o utvrđivanju porekla imovine, paušalnom oporezivanju, radnim odnosima (privremeni i povremeni poslovi), kao i o nedoumicama u vezi sa nadoknadom za prevoz zaposlenih. (Tekst preuzet sa portala eKapije)


Link

[contentcards url="http://ups-rs.com/tours/5-medunarodni-kongres-poreskih-savetnika/" target="_blank"]


Fotografije