Edukacija / Arhiva događaja

6.4.2023 / od 09:30 - 15:00 časova / MNG trening centar, Jevrejska 24, Beograd;
ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 6. April

Predavač: Aleksandar Vasić
Teme:
  • Zakonodavni okvir
  • Zakon o elektronskom fakturisanju i podzakonska akta
  • Subjekti javnog i privatnog sektora i dobrovoljni korisnici
  • Početak primene (za pojedine subjekte)
  • Elementi e-faktura
  • Evidencija PDV
  • Praktičan rad na portalu e-fakture
  • Pitanja i odgovori