Edukacija / Arhiva događaja

26.9.2022 / 09:30-15:00 / MNG terning centar, Jevrejska 24, Beograd
ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU I RAD I ULOGA SEF 26. septembar 2022.


Program

Predavač: Aleksandar Vasić
Teme:
  • Zakonodavni okvir
  • Zakon o elektronskom fakturisanju i podzakonska akta
  • Subjekti javnog i privatnog sektora i dobrovoljni korisnici
  • Početak primene (za pojedine subjekte)
  • Elementi e-faktura
  • Evidencija PDV
  • Praktičan rad na portalu e-fakture
  • Pitanja i odgovori

Link

[contentcards url="https://mngcentar.com/site/ProductDef/Details/elektronsko-fakturisanje-u-javnom-i-privatnom-sektoru?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Potpuna+primena+od+januara+2023+-+Pripremite+se+na+vreme&utm_content=HTML" target="_blank"]