Edukacija / Arhiva događaja

26.6.2022 / od 09:30 - 15:00 časova / MNG trening centar, Jevrejska 24, Beograd;
Elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru i rad i uloga SEF – 26. jun 2022.

Predavač: Aleksandar Vasić
Teme:
  • Zakonodavni okvir
  • Zakon o elektronskom fakturisanju i podzakonska akta
  • Subjekti javnog i privatnog sektora i dobrovoljni korisnici
  • Početak primene (za pojedine subjekte)
  • Elementi e-faktura
  • Evidencija PDV
  • Praktičan rad na portalu e-fakture
  • Pitanja i odgovori


Link

[contentcards url="https://mngcentar.com/site/ProductDef/Details/elektronsko-fakturisanje-u-javnom-i-privatnom-sektoru?utm_source=php" target="_blank"]


Fotografije