Edukacija / Arhiva događaja

16.4.2019 / 13.00 / konferencijska sala Hotela Life Design, Balkanska ulica br.18, Beograd
Aktuelna pitanja u vezi sa PDV-om i izmene Zakona o porezu na dohodak gradjana i zakona o doprinosima za obavezno socilajno osiguranje

Cilj seminara je interaktivna diskusija o aktuelnim i specifičnim pitanjima u primeni Zakona o PDV i evidentiranje specifičnih prometa u poreskim evidencijama i pregledu obračuna PDV kao i upoznavanje sa izmenama zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao i njihova primena na određene poresko-pravne situacije; poreski tretman zarade upućenih radnika; ostvarivanje prava na olakšice za novoosnovane poslodavce po osnovu poreza i doprinosa na zarade novozaposlenih lica

Predavači:

Aleksandar Vasić – POSLOVNI SAVETNIK DOO, član Upravnog odbora UDRUŽENJA PORESKIH SAVETNIKA SRBIJE; poreski savetnik i računovođa; član Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Predloga PRAVILNIKA; predsednik Grupacije računovodstvenih poslova PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

Svetlana Kuzmanović Živanović, šef Odseka za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Sektoru za fiskalni sistem – Ministarstvo finansija RSProgram

Program seminara:


Link

[contentcards url="http://ups-rs.com/tours/aktuelna-pitanja-u-vezi-va-pdv-om-i-izmene-zakona-o-porezu-na-dohodak-gradana-i-zakona-o-doprinosima-za-obavezno-socijalno-osiguranje/" target="_blank"]


Fotografije