Edukacija / Arhiva događaja

/ 18,00-20,00 h / Beograd, LIFE DESIGN HOTEL, Balkanska 18
NOVA PRAVILA OPOREZIVANJA PREDUZETNIKA – TEST SAMOSTALNOSTI (Beograd)

Od 01. marta u primeni je drugačiji sistem oporezivanja preduzetnika. Izmenama poreskih propisa uvedena je obaveza testiranja samostalnosti preduzetnika. Različiti poreski aspekti oporezivanja mogu dovesti do značajno većih poreskih obaveza ali i prekršajne ili krivične odgovornosti poreskih obveznika (preduzetnika kao primaoca prihoda i njihovih nalagodavaca kao isplatioca prihoda).

Imajući u vidu veliko interesovanje poreskih obveznika POSLOVNI SAVETNIK organizuje seminar u cilju upoznavanja poreskih obveznika sa svim novinama koje donose poreski propisi.

Seminar je namenjen preduzetnicima i direktorima privrednih društava koji angažuju preduzetnike.

Cilj seminara je da učesnici sagledaju širu sliku primene poreskih propisa, optimizuju svoje poreske rashode i izbegnu eventualnu prekršajnu ili krivičnu odgovornost

Seminar je BESPLATAN (zbog ograničenog broja mesta prijava je OBAVEZNA)

Predavač:

Aleksandar Vasić, poreski savetnik i računovođa

(diplomirani ekonomista, specijalista poreskog savetovanja, član Upravnog odbora Udruženja poreskih savetnika Srbije, Predsednik grupacije računovodstvenih poslova Privredne komore Srbije; predavač Poreske akademije UPSS)Program

  • Informacije o reformi sistema paušalnog oporezivanja
  • Razlozi za uspostavljanje novih pravila oporezivanja preduzetnika
  • Preduzetnička delatnost – karakteristike
  • Oporezivanje dohotka u našem poreskom sistemu
  • Opšta pravila postupanja u poreskim kontrolama
  • Test samostalnosti preduzetnika – ko, kada i kako sprovodi
  • Prava i obaveze inspektora i poreskih obveznika u postupku poreskih kontrola
  • Diskusija


Fotografije