Edukacija / Arhiva događaja

17.5.2018 / 10,00 h / Zrenjanin
Novi Pravilnik o PDV evidencijama

U organizaciji Unije poslodavaca Zrenjanin organizovana je obuka o primeni novog Pravilnika o PDV evidencijama

predavač: Aleksandar Vasić – POSLOVNI SAVETNIK DOO
Fotografije