Edukacija / Arhiva događaja

5.10.2023 / četvrtkom od 13:00-17:45 časova / MNG trening centar, Jevrejska 24, Beograd;
Obuka za specijaliste za PDV – 5. oktobar / 26. oktobar 2023. godine

Predavač: Aleksandar Vasić

Teme:

 

 • Predmet oporezivanja PDV
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Mesto prometa dobara i usluga i uvoza dobara
 • Vreme prometa dobara i usluga i uvoza dobara
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Prethodni porez
 • Podela prethodnog poreza
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Posebni postupci oporezivanja
 • Evidentiranje u sistemu PDV-a
 • Izdavanje računa
 • Vođenje evidencije
 • Pregled obračuna PDV-a
 • Poreska prijava PDV-a
 • Brisanje iz sistema PDV
 • Refakcija PDV
 • Refundacija PDV
 • Promet sa APKM

Prijave ISKLJUČIVO preko organizatora:

https://mngcentar.com/site/ProductDef/Details/Obuka-za-specijaliste-za-PDV?utm_source=php