Edukacija / Arhiva događaja

26.6.2019 / / Šabac
PDV u poljoprivredi – za klijente NLB banke – Šabac

Edukacija za poljoprivredne proizvođače obveznike PDV-a, klijente NLB banke
Fotografije