Edukacija / Arhiva događaja

7.12.2019 / 10,00 h / Beograd, sala Udruženja poreskih savetnika
PORESKA AKADEMIJA – POREZ NA DODATU VREDNOST

Porez na dodatu vrednostProgram

10,00-11,30 Predmet oporezivanja

11,30-12,00 Pauza

12,00-13,30 Promet dobara i usluga (mesto i vreme prometa)

13,30-14,00 Prethodni porez

14,00-14,30 Pauza

14,30-16,00 Posebni postupci oporezivanja


Link

[contentcards url="http://ups-rs.com/" target="_blank"]