Edukacija / Arhiva događaja

14.6.2018 / 10,00 / Novi Sad, Hotel NOVI
Primena Novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

UDRUŽENJE PORESKIH SAVETNIKA SRBIJE je prepoznalo potrebu poreskih obveznika da u pripremi aktivnosti za realizaciju novih obaveza obezbede adekvatnu edukaciju svih zaposlenih koji će biti u obavezi da vode evidencije.

Seminare i diskusiju vodio:

Aleksandar Vasić, POSLOVNI SAVETNIK DOO – član UDRUŽENJA PORESKIH SAVETNIKA SRBIJE; poreski savetnik i računovođa; član Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Predloga PRAVILNIKAProgram

 Teme i program seminara:

 Nove obaveze koja donosi PRAVILNIK

Obaveza vođenja evidencija (opšte i posebne evidencije)
Podsećanje na neke odredbe Zakona o PDV-u

– Predmet oporezivanja
– Nastanak poreske obaveze
– Mesto i vreme prometa dobara i usluga
– Poreski dužnik
– Pravila oporezivanja prometa objekata
– Izmena poreske osnovice
– Promet bez naknade

Sadržina novog PREGLEDA obračuna PDV (Obrazac POPDV)
Iskazivanje podataka u POPDV

– Podaci o prometu i obračunatom PDV (1-5 POPDV)

Iskazivanje podataka u POPDV

– Podaci o uvozu i nabavci (6-9 POPDV)
– Podaci o poreskoj obavezi (10 POPDV)
– Podaci o prometu van Republike i drugi promet koji ne podleže
PDV (11 POPDV)


Link

[contentcards url="http://ups-rs.com/tours/primena-novog-pravilnika-o-pdv-u/" target="_blank"]


Fotografije

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija