Edukacija / Arhiva događaja

23.11.2018 / 10,00 h / Novi Sad - hoteu Sheraton>
PRVI poreski dani Udruženja poreskih savetnika Srbije

Primena novog pravilnika o PDV evidencijama
PREDAVAČ: Aleksandar Vasić – POSLOVNI SAVETNIK DOOProgram

Udruženje poreskih savetnika Srbije održalo je Prve poreske dane 23 i 24. novembra 2018. u hotelu Sheraton u Novom Sadu. Nakon pet godina uspešnog postojanja, pored Kongresa, koji se organizuje svake godine, Udruženje je u svoj program rada uvelo ovaj novi oblik afirmacije zvanja i statusa poreskog savetnika u Srbiji.

Prvi poreski dani obradili su značajne i aktuelne teme kao što su : računovodstvena regulativa, koja je u procesu promena, transferne cene u interkompanijskim transakcijama, primena zakona o sprečavanju pranja novca, poreski aspekti autorskih naknada nerezidenata u Srbiji, primena novog Pravilnika o PDV, poreska krivična dela, kao i najnovije promene Zakona o privrednim društvima, sa posebnim osvrtom na osnivanje, gašenje, odnosno likvidaciju društava. Na kraju drugog dana, održan je okrugli sto na kojem su učestvovali predstavnik asocijacije malih i srednjih preduzeća, predstavnik Naleda i predstavnik Udruženja Uvra iz Novog Sada. Moderator okruglog stola bio je novinar RTV Borko Despotović.

Zaključci dvodnevnog savetovanja Udruženja poreskih savetnika Srbije su:
• da je digitalizacija neophodna u poslovanju poreskih obveznika, te je zbog toga potrebno ubrzati proces digitalizacije u svim državnim organima,
• da je nužno uvesti automatsku razmenu podataka između svih državnih organa, te time poreske obveznike rasteretiti administracije,
• da je kod donošenja promena zakona o privrednim društvima potrebno obratiti pažnju na ličnu odgovornost članova društava u slučaju likvidacije društva po službenoj dužnosti.
• da je potrebno zahtevati od Ministarstva finansija i Uprave za sprečavanje pranja novca da se uporedi normativni okvir u našem zakonu sa zakonima ostalih članica Evropske unije u pogledu položaja lica koja se bave profesionalnom delatnosti dakle poreski savetnici, računovodje i revizori.


Link

[contentcards url="http://ups-rs.com/tours/1-poreski-dani/" target="_blank"]


Fotografije

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Registrujte se, budite u toku programa koje pripremamo i učestvujte u njihovom kreiranju.

Ovaj sajt će uskoro biti inoviran i sadržaće niz funkcionalnosti za lakšu primenu propisa o PDV-u, a biće i podrška polaznicima PDV AKADEMIJE.
Sadržaji će za registrovane korisnike biti besplatni.

Besplatna registracija