Mišljenja – Prefakturisanje troškova po zakonu o PDV

Zakon o PDV (član 17. stav 2. tačka 2.) definiše da poresku osnovicu za promet dobara i usluga čini iznos naknade, ali i „svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga“.

Zbog čestih dilema u vezi tretmana troškova koji se prefakturišu kupcima, KORISNICIMA USLUGA je na raspolaganju “Mišljenje o prefakturisavanju troškova po Zakonu o PDV”.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija