Napomena o poreskom oslobađanju za usluge prevoza

Zakonom o PDV (član 42.) propisani su obavezni podaci koje sadrži Račun za izvršen promet dobara ili usluga koje izdaje poreski obveznik. Pored ostalih Račun obavezno sadrži i napomenu o odredbi zakona na osnovu koje nije obračunat PDV.

KORISNICIMA USLUGA su u KORISNIČKOM SERVISU na raspolaganju tekstovi svih napomena o poreskom oslobađanju i neoporezivanju za promet usluga prevoza.