Napomena o poreskom oslobađanju za usluge prevoza

Zakonom o PDV (član 42.) propisani su obavezni podaci koje sadrži Račun za izvršen promet dobara ili usluga koje izdaje poreski obveznik. Pored ostalih Račun obavezno sadrži i napomenu o odredbi zakona na osnovu koje nije obračunat PDV.

KORISNICIMA USLUGA su u KORISNIČKOM SERVISU na raspolaganju tekstovi svih napomena o poreskom oslobađanju i neoporezivanju za promet usluga prevoza.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija