NOVOSTI: plaćanje poreskih obaveza za paušalno oporezovane preduzetnike

Paušalno oporezovani preduzetnici, od 01.01.2016. godine sve poreske obaveze (porez na prihod od samostalne delatnosti i doprinose za obavezno socijlano osiguranje), plaćaju sa pozivom na broj po PIB-u (umesto po JMBG). POSLOVNI SAVETNIK Računovodstvene usluge Poresko-pravno savetovanje Nova adresa: Šabac, Zanatlijska 1 (ugao sa Karađorđevom) 015 306 160 065 306 160 0