Oporezivanje mora da bude jednostavno, da se dosledno primenjuje i da bude pravedno

O aktuelnim pitanjima oporezivanja paušalaca i frilensera Aleksandar Vasić za BIZNIS.RS

Zbog čega je aktuelni model paušalnog oporezivanja problem i za državu i za frilensere?
Zaštitna odredba u Uredbi o paušalnom oporezivanju, koja propisuje normu godišnjeg ograničenja rasta poreske obaveze od deset odsto u odnosu na prethodnu godinu, prestaje da važi 1. januara ...