Obaveza isplate zarada, obračuna i plaćanja poreza i doprinosa

Poslodavci su obavezni da zarade zaposlenim isplaćuju najmanje jednom mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

Zakon o radu

Poslodavac kao isplatilac zarada obavezan je da izvrši obračun poreza i doprinosa na zarade i da zajedno sa isplatom zarada plati poreze i doprinose. Za poslodavce koji nisu isplatili zarade zaposlenim za prethodni mesec i izvršili obračun i plaćanje poreza i doprinosa, 30. u mesecu je krajnji rok za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu. Poslodavac je obavezan da podnese poreske prijave (PPOD i PPOPJ) najkasnije do 5. u mesecu posebno za sve isplate izvršene u prethodnom mesecu. Korisnici subvencija obavezni su da uz PPOPJ i PPOD podnesu i zahteve za subvencionisanje (ZSP i ZSD).

Uredbe o podsticanju zapošljavanja

Poslodavci koji imaju obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom, dužni su da do 05. u mesecu Poreskoj upravo dostave Izveštaj (obrazac IOSI) za prethodni mesec.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

KORISNICIMA USLUGA su u KORISNIČKOM SERVISU na raspolaganju komentari, uputstva i obrasci za primenu zakonskih propisa, kao i interna uputstva POSLOVNOG SAVETNIKA.