Obaveza isticanja trgovinskog formata

Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata stupio je na snagu 07.07.20011 godine. i njime je propisana obaveza isticanja trgovinskih formata.
Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata

KORISNICIMA USLUGA su na raspolaganju detaljnije informacije u KORISNIČKOM SERVISU