Obavezni elementi isprave koja prati robu u prevozu

 Zakonom o trgovini koji stupa na snagu 30. jula 2019. godine predviđeni su obavezni elementi isprave (dokumenta) koja prati robu u prevozu.  

Novim pravilima uvedene su dodatni podaci koji moraju biti iskazani na ispravama.

Obaveštenje sa kompletnim podacima i uputstvima, korisnicima naših usluga dostupno je u KORISNIČKOM SERVISU.