Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija JANUAR 2023. godine

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 01 (januar 2023.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno četiri mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. Ko je poreski dužnik za promet dobara, odnosno usluga ˗ sanacije izgorelog dela tržnog centra kada taj promet vrši obveznik PDV? 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-01048/2022-04 od 31.01.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 2. Pravo na odbitak prethodnog poreza ako je elektronska faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period u kojem je nastala poreska obaveza odnosno ako je elektronska faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period kasniji od poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-69/2023-04 od 27.01.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 3. Poreski tretman prometa derivata nafte u slučaju kada obveznik PDV ˗ imalac franšize (prodavac derivata nafte na malo), na osnovu ugovora zaključenog sa obveznikom PDV ˗ davaocem franšize (izdavalac korporacijske kartice), isporuči derivate nafte neposredno krajnjem kupcu ˗ imaocu korporacijske kartice
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-21/2023-04 od 23.01.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 4. Pravo na poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada obveznik PDV ˗ lice koje vrši izvoz dobara u Finsku Republiku, angažuje obveznika PDV za prevoz dobara od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj, dok za dalji prevoz tih istih dobara pomorskim putem do krajnjeg odredišta (luka u Finskoj Republici) angažuje drugog obveznika PDV
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-788/2022-04 od 23.01.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)

PDV AKADEMIJA startuje od septembra!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija