Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija JANUAR 2024. godine

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 1 (januar 2024.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno osam mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. Poreski tretman izdataka za nabavku dobara koja će se poklanjati u okviru Lojaliti programa koji obveznik PDV koji obavlja telekomunikacionu delatnost organizuje s ciljem nagrađivanja svojih korisnika ˗ fizičkih lica
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000459433 2023 10520 004 000 011 004 od 24.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 2. Ko je poreski dužnik za promet u slučaju kada je reč o prvom prenosu prava raspolaganja na poslovnom prostoru (u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta) koji se vrši između obveznika PDV?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000182846 2023 10520 004 000 011 004 od 22.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva)
 3. Da li Srpska pravoslavna crkva, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka Srpske Pravoslavne Crkve, ima pravo na refakciju PDV za građevinske usluge i materijal koji se koriste za potrebe rekonstrukcije i restauracije Svetosavskog doma u Zemunu?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00008/2023-04 od 22.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 4. Ko može da ostvari poresko oslobođenje za uvoz teretnog broda potisnice?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000356875 2023 10520 004 000 011 004 od 18.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva)
 5. Iskazivanje podatka koji se odnosi na iznos osnovice za obračunavanje PDV za uvoz dobara stavljenih u slobodan promet
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000381760 2023 10520 004 001 011 004 od 17.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 6. Poreski tetman uvoza slikeOdmor bašibozukaautora Paje Jovanovića koja je kupljena na aukciji u aukcijskoj kući Sotheby’s
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000510333 2023 10520 004 001 011 004 od 15.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 7. Račun za promet dobara
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00458/2023-04 od 15.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva)
 8. Koji je datum potrebno odrediti kao datum dokumenta u računovodstvenoj evidenciji ˗ datum fakture, datum carinjenja ili pariteta (datum kada rizici i koristi u vezi sa robom pređu sa prodavca na kupca) za ino fakture za uvoz robe koje su bile predmet carinskog postupka (sadrže pečat carinjenja)?
  Da li je zakonski određeno da se u računovodstvenoj evidenciji mogu knjižiti samo dokumenta (fakture) koja su bila predmet carinskog postupka (imaju pečat carinskog organa)? Mogu li se evidentirati i fakture koje ne sadrže potvrdu carine jer roba nije ocarinjenja?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000083705 2024 10520 016 000 011 004 od 18.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Registrujte se, budite u toku programa koje pripremamo i učestvujte u njihovom kreiranju.

Ovaj sajt će uskoro biti inoviran i sadržaće niz funkcionalnosti za lakšu primenu propisa o PDV-u, a biće i podrška polaznicima PDV AKADEMIJE.
Sadržaji će za registrovane korisnike biti besplatni.

Besplatna registracija