Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija JUL-AVGUST 2023. godine

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 07-08 (jul-avgust 2023.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno devet mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 

 1. Ko je poreski dužnik za promet opreme u okviru realizacije projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću (tobogani i dr.) koji obveznik PDV ˗ izvođač izvrši drugom obvezniku PDV ˗ naručiocu? Poreski tretman predaje objekta sa pripadajućom opremom Gradu Subotici koju izvrši obveznik PDV – naručilac, po završetku projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000179446 2023 10520 004 001 011 004 od 02.8.2023.)
 2. Da li obveznik PDV koji je u 2020. godini uvezao dobra i na uvoz tih dobara platio PDV, ima pravo da PDV plaćen pri uvozu tih dobara odbije kao prethodni porez?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000158039 2023 10520 004 000 430 002 od 02.8.2023.)
 3. Da li je reč o prometu iz oblasti građevinarstva kada obveznik PDV ˗ izvođač, na osnovu ugovora zaključenog sa drugim obveznikom PDV ˗ naručiocem, od svog materijala vrši nadogradnju i unifikaciju sistema daljinskog upravljanja srednjenaponskom mrežom (što podrazumeva isporuku dobara uz obavezu instalacije, montaže konfiguracije, funkcionalnog ispitivanja i obuke lica za rad u sistemu)? 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-548/2023-04 od 02.8.2023.)
 4. Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu ˗ energetskom objektu 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000182726 2023 10520 004 000 011 004 od 02.8.2023.)
 5. Pravo na odbitak prethodnog poreza ako vlasnik hotela u kojem obavlja ugostiteljsku delatnost kupi za potrebe smeštaja fizičkih lica koja angažuje za rad u hotelu u određenom vremenskom periodu (tokom trajanja sezone) apartmaneekonomski deljive celine u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta, koji se ne smatra stambenim objektom u smislu Zakona, od obveznika PDV ˗ prodavca koji vrši prvi prenos prava raspolaganja na predmetnim dobrima 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000180199 2023 10520 004 000 011 004 od 02.8.2023.)
 6. Poreski tretman geoloških istraživanja na lokalitetima u Republici Srbiji
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-499/2023-04 od 02.8.2023.)
 7. Da li je reč o prometu iz oblasti građevinarstva kada obveznik PDV ˗ izvođač, na osnovu ugovora zaključenog sa drugim obveznikom PDV ˗ naručiocem, od svog materijala vrši nadogradnju i unifikaciju sistema daljinskog upravljanja srednjenaponskom mrežom (što podrazumeva isporuku dobara uz obavezu instalacije, montaže konfiguracije, funkcionalnog ispitivanja i obuke lica za rad u sistemu)? 
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-550/2023-04 od 02.8.2023)
 8. Poreski tretman novčanih sredstava dobijenih po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno sufinansiranju određenog projekta 
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 000175653 2023 10520 004 000 011 004 od 18.7.2023)
 9. Poreski tretman prenosa višenamenskih vrednosnih vaučera u slučaju kada obveznik PDV koji poseduje hardversko-softversko rešenje za izdavanje vaučera postavi terminale kod svojih poslovnih partnera (npr. na kioscima, u teretanama, kafićima) koji u ime i za račun tog obveznika PDV ˗ izdavaoca vaučera vrše prenos uz naknadu višenamenskih vrednosnih vaučera trećim licima i celokupan iznos naknade ostvaren po tom osnovu uplaćuju na račun obveznika PDV ˗ izdavaoca vaučera
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-306/2023-04 od 11.7.2023)

PDV AKADEMIJA startuje od septembra!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija