Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija NOVEMBAR 2023. godine

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 11 (novembar 2023.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno sedam mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. U slučaju kada obveznik PDV pruža uslugu iznajmljivanja lokomotive sa osobljem ˗ osobljem vučnog vozila i manevarskim osobljem drugom obvezniku PDV za potrebe prevoza dobara koja se izvoze, da li se predmetna usluga smatra uslugom povezanom sa izvozom dobara? 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000314778 2023 10520 004 000 011 004 od 28.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 2. Da li se usluge risk menadžera, izveštavanja o blokiranim karticama, omogućavanja pristupa veb servisu za detalje o transakcijama i reklamacijama, upravljanja softverom za obradu fajlova, usluge projekt menadžera i usluge odobravanja autorizacije umesto banke izdavaoca, smatraju uslugama iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o PDV? 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000303837 2023 10520 004 000 011 004 od 27.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 3. Poreski tretman prometa goriva namenjenog potrebama brodova koji služe za dalji transport dobara na prispelim teretnim baržama na relaciji ušće Save ˗ Obrenovac 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00028/2023-04 od 20.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 4. Da li se radovi na visokim objektima za koje je neophodna veština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, u konkretnom slučaju radovi na popravci kula i lopatica i radovi na zaštiti od korozije na oštećenjima na lopaticama rotora i drugim delovima vetrenjača koje se nalaze u vetroparku, izvedeni tokom 2018, 2019. i 2020. godine od strane obveznika PDV ˗ izvođača drugom obvezniku PDV ˗ naručiocu, smatraju prometom iz oblasti građevinarstva? 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000301477 2023 10520 004 000 011 004 od 14.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 5. Pravo na poresko oslobođenje za uslugu prevoza dobara od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta ˗ luke u Finskoj Republici u slučaju kada prevoz dobara koja se izvoze vrši više prevoznika ˗ obveznika PDV, u konkretnom slučaju obveznik PDV ˗ lice B od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj, a obveznik PDV ˗ lice C od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredištaluke u Finskoj Republici, pri čemu je, prema navodima iz zahteva, u tovarnim listovima za prevoz od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj kao primalac robe navedeno lice koje nastupa u ime i za račun lica koje je kao primalac robe navedeno u jedinstvenoj carinskoj ispravi za izvoz, dok je u pomorskom tovarnom listu za prevoz od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta ˗ luke u Finskoj Republici kao primalac robe navedeno drugo lice, uz napomenu da je i masa dobara koja se prevoze navedena u tovarnom listu za prevoz od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredištaluke u Finskoj Republici manja od zbira mase dobara navedenih u tovarnim listovima za prevoz od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-492/2023-04 od 07.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 6. Ispravka iznosa PDV ako je obveznik PDV za promet dobara za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza greškom obračunao i u računu iskazao obračunati PDV 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000175546 2023 10520 004 000 011 001 od 07.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 7. Pravo na ispravku iznosa PDV iskazanog u pogrešnom računu, koji je obveznik PDV stornirao, a koji je samo evidentiran u poslovnim knjigama obveznika PDV ˗ izdavaoca računa, posle čega je izdat ispravan račun 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-713/2022-04 od 01.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija