Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija OKTOBAR 2023. godine

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 10 (oktobar 2023.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno osam mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. Da li obveznik PDV ˗ investitor, koji je zaključio Ugovor o posredovanju sa drugim obveznikom PDV, na osnovu kojeg obveznik PDV ˗ pružalac usluga posredovanja pruža obvezniku PDV ˗ investitoru usluge posredovanja kod prometa posebnih delova objekta, uključujući i druge usluge koje su u vezi sa prodajom, ima pravo na odbitak prethodnog poreza ukoliko obveznik PDV ˗ pružalac usluga posredovanja nije upisan u Registar posrednika propisan zakonom kojim se uređuje posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000280831 2023 10520 004 001 011 004 od 24.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 2. Da li postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV kada obveznik PDV ˗ prodavac medicinske opreme daje na revers, bez naknade, opremu na korišćenje potencijalnim kupcima ˗ bolnicama i ustanovama (u javnom ili privatnom sektoru) i fizičkim licima, kako bi se potencijalni kupci uverili u kvalitet opreme, mogućnost nadogradnje, odnosno kako bi se potencijalnim kupcima obezbedili uslovi za dobijanje odobrenja nadležnog organa za obavljanje, uključujući i doregistraciju, zdravstvene delatnosti? 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000258689 2023 10520 004 000 011 004 od 12.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 3. Poreski tretman prometa usluga u slučaju kada, prema poslovnoj politici Grupe povezanih lica, lice sa sedištem u Republici Češkoj (centralni entitet) pruža određene računovodstvene i administrativne usluge svim članovima Grupe, pri čemu za jedan deo tih usluga koje se odnose na sve članove Grupe angažuje obveznika PDV – člana Grupe sa sedištem u Republici Srbiji 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000204015 2023 10520 004 000 011 004 od 11.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 4. Poreski tretman prometa usluga socijalnog staranja i zaštite, dečije zaštite i zaštite mladih, usluga ustanova socijalne zaštite, kao i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00377/2023-04 od 10.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 5. Da li postoji obaveza obračunavanja PDV i ispravke odbitka prethodnog poreza kada kod obveznika PDV koji se bavi proizvodnjom sadnica voća na zakupljenom zemljištu nastane manjak sadnica voća iz razloga što su vanredni vremenski uslovi tokom procesa proizvodnje ˗ u proleće 2023. godine doveli do faze pred cvetanje i pojave biljnih sokova čime su sadnice voća postale neuslovne za prodaju, o čemu je sačinjen zapisnik fitosanitarnog inspektora? 
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000207468 2023 10520 004 001 011 004 od 06.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 6. Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup stana koji obveznik PDV ˗ zakupodavac vrši fizičkom licu za potrebe stanovanja (domaćem ili stranom državljaninu) odnosno usluge davanja u zakup stana fizičkom licu koje stan neće koristiti za potrebe stanovanja već za druge potrebe
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000166520 2023 10520 004 000 011 004 od 06.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 7. Poreski tretman usluge besplatne pravne pomoći kada advokat 50% naknade za uslugu ostvaruje od jedinice lokalne samouprave, a 50% od Republike Srbije
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000174118 2023 10520 004 000 011 005 od 06.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 8. Poreski tretman prometa jedinstvene turističke usluge koji obveznik PDV – turistička agencija vrši u Republici Srbiji domaćim putnicima koji putuju u inostranstvo odnosno stranim putnicima koji dolaze u Republiku Srbiju
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-383/2023-04 od 06.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

 

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija