Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija za JUN 2023. godine

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 06 (jun 2023.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno šest mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 

 1. Potvrđen je stav da “…primanje novčanih sredstava po osnovu naknade štete ne dovodi do obaveze plaćanja poreza na dodatu vrednost”
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000158411 2023 10520 04 000 430 002, od 13.06.2023.god)

 

 1. Ukoliko obveznik PDV prodaje dobra putnicima u letilicama koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju u ime i za račun drugog obveznika PDV sa sedištem u Republici Srbiji, reč je o prometu usluga posredovanja za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-516/2023-04, od 16.06.2023.god)

 

 1. Ako vrši promet usluga konzumacije jela i pića na licu mesta od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa mišljenja smo da se za promet usluga konzumacije jela i pića na licu mesta Uprava za zajedničke poslove republičkih organa smatra obveznikom iz člana 9. stav 2. ZPDV.
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-402/2023-04 od 09.6.2023)

 

 1. Ukoliko je izvođač radova angažovan da izvede radove na osnovu ugovora o građenju, a izvrši samo dopremanje dobara na gradilište i izda račun pre preuzimanja građevinskog objekta ili dela građevinskog objekta od strane primaoca (što znači da dobra dopremljena na gradilište na dan izdavanja računa, između ostalog, nisu ni ugrađena), sa aspekta Zakona nije došlo do prometa građevinskog objekta, odnosno njegovog dela, a samim tim ni do nastanka poreske obaveze za taj promet.
  Osim po osnovu prometa poreska obaveza može nastati i po osnovu naplate avansa.
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-540/2023-04 od 01.6.2023)

 

 1. Ukoliko obveznik PDV nabavlja ili iznajmljuje putničke automobile od drugog obveznika PDV, a te putničke automobile neće koristiti isključivo za obavljanje delatnosti navedenih u članu 29. stav 2. Zakona, nema pravo da PDV obračunat od strane obveznika PDV koji mu je izvršio promet putničkih automobila, odnosno promet usluga davanja u zakup putničkih augomobila odbije kao prethodni porez.
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-654/2022-04 od 22.5.2023.)

 

 1. Ukoliko obveznik PDV – operater vrši usluge povraćaja PDV putnicima koji u Republici Srbiji nemaju prebivalište ni boravište, a koje po svojoj suštini predstavljaju usluge naplate potraživanja za druga lica iz člana stav 1. tačka 6) ZPDV, na taj promet usluga se PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da mesto prometa tih usluga nije u Republici Srbiji (u skladu sa članom 12. Zakona o PDV-u).
  Operater nije dužan da obvezniku PDV – prodavcu dobara od kojeg potražuje navedena novčana sredstva izda elektronsku fakturu, jer se u ovom slučaju ne radi o transakciji (prometu dobara i usluga) između subjekata privatnog sektora već o zahtevu za isplatu, za koji nije predviđena obaveza izdavanja elektronske fakture.
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-428/2023-04 od 17.5.2023.)

 

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija