Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija za MAJ 2023. godine

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 05 (maj 2023.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno dvanaest mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. Mesto prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV ˗ strano lice i obveznik PDV ˗ pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji zaključe ugovor čiji je predmet pružanje usluga digitalne trgovine preko platforme obveznika PDV ˗ stranog lica, pri čemu je u konkretnom slučaju reč o prodaji prava na korišćenje softvera obveznika PDV ˗ pravnog lica sa sedištem u republici Srbiji, koju (prodaju) obveznik PDV ˗ strano lice vrši kao zastupnik obveznika PDV ˗ pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-508/2023-04 od 29.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 2. Poreski tretman prometa usluga koje JP „Zoološki vrt“ naplaćuje putem ulaznica
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-01073/2022-04 od 25.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 3. Poreski tretman prometa usluga fizikalne terapije koje se vrše u okviru ambulante za rehabilitaciju
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-505/2023-04 od 24.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 4. Poreski tretman prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV ˗ organizator konferencije, na osnovu ugovora o sponzorstvu zaključenog sa poreskim obveznikom u smislu člana 12. Zakona o PDV, pruža tom poreskom obvezniku marketinške usluge (npr. učešće na panelu, učešće u radionici, prostor za izložbeni štand, emitovanje reklame iz produkcije sponzora, intervju za aftermovie, vidljivost logoa, promociju konferencije na društvenim mrežama, blog post i dr.) pojedinačno, odnosno više usluga u okviru odabranog „paketa usluga“ za koji je ugovorena jedinstvena naknada
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-396/2022-04 od 24.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 5. Poreski tretman prometa i uvoza medicinskog sredstva ˗ masti za oči, u konkretnom slučaju Vita-A-Vision, koje se koristi u oftalmološkim hirurškim zahvatima
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-483/2023-04 od 24.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 6. Ko je poreski dužnik za promet koji se vrši između obveznika PDV u slučaju isporuke i montaže sa probnim puštanjem u rad opreme za sušenje voća i povrća?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-476/2023-04 od 22.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 7. Pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana u slučaju kada u ugovoru o prodaji stana na strani prodavca nije naveden obveznik PDV koji je preduzetnik, tj. njegovo poslovno ime koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji, već je kao prodavac stana navedeno fizičko lice.
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-279/2023-04 od 10.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 8. Utvrđivanje poreskog dužnika u slučaju kada obveznik PDV ˗ izvođač građevinskih radova vrši promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva primaocu dobara ili usluga ˗ banci, kao i pravo na odbitak prethodnog poreza
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-422/2023-04 od 10.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 9. Da li se isporuka rasvete sa postavljanjem na postojeću električnu instalaciju smatra prometom iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00230/2023-04 od 08.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 10. Ko je poreski dužnik za promet dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši Ministarstvu turizma i omladine koje ima svojstvo finansijera kod realizacije izgradnje konkretnih objekata?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00413/2023-04 od 05.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 11. Mesto prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV pruža usluge prevoza dobara privrednom društvu sa sedištem u inostranstvu, koje u Republici Srbiji nema ogranak ni predstavništvo, već u Republici Srbiji ima drugi vid stalne poslovne jedinice definisane zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, pri čemu je to strano privredno društvo obveznik PDV u Republici Srbiji
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-270/2023-04 od 04.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 12. Mesto prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV pruža usluge carinskog zastupanja privrednom društvu sa sedištem u inostranstvu, koje u Republici Srbiji nema ogranak ni predstavništvo, pri čemu je to strano privredno društvo obveznik PDV u Republici Srbiji
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-1222/2021-04 od 04.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)

PDV AKADEMIJA startuje od septembra!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija