Oporezivanje prihoda od poljoprivrede i šumarstva od 01.01.2014.

Od 01.01.2014. u primeni su novi propisi o oporezivanju prihoda fizičkih lica ostvarenih od poljoprivrede i šumarstva. KORISNICIMA USLUGA su na raspolaganju detaljnije informacije u KORISNIČKOM SERVISU