Opredeljivanje za isplatu lične zarade

Preduzetnici koji porez plaćaju na stvarni prihod (ovo se ne odnosi na paušalno oprezovane preduzetnike), imaju mogućnost da se opredele za isplatu lične zarade. Preduzetnik koji je izabrao ovu mogućnost za 2015. godinu, obavezan je da do 15.12.2014. godine Poreskoj upravi dostavi obaveštenje o svom opredeljivanju za isplatu lične zarade i taj način obračuna zarade ne može menjati do isteka poreskog perioda (godine). Ukoliko je preduzetnik na ovaj način obračunavao zaradu u 2014. godini i planira da nastavi i u 2015. godini nema obavezu dostavljanja obaveštenja. Preduzetnici koji žele da prestanu sa isplatom lične zarade u obavezi su da do 15.12.2014. godine o tome pismeno obaveste Poresku upravu i u tom slučaju od 01.01.2015. godine nisu dužni da vrše obračun zarade.