Početak primene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcima

Od 31.03.2013. godine u primeni će biti pravila o rokovima plaćanja u komercijalnim transkacijama (isporuka dobara i pružanje usluga uz naknadnu) između privrednih subjekata, koja su regulisana „Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcima“ i „Pravilnikom o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcima između privrednih subjekata“.

KORISNICIMA USLUGA su u KORISNIČKOM SERVISU na raspolaganju komentari, uputstva i obrasci za primenu zakonskih propisa, kao i interna uputstva POSLOVNOG SAVETNIKA.