Poreski tretman povratne ambalaže

Jedinstvenim Pravilnikom o PDV regulisan je poreski tretman povratne i nepovratne ambalaže, vreme prometa i obaveza vođenja evidencija.

Članom 44. Pravilnika o PDV regulisana su pitanja kada je vrednost ambalaže sadržava u osnovici za promet dobara. Članom 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) Pravilnika o PDV je regulisan način izmene poreske osnovice u slučaju vraćanja ambalaže. Članom 230. Pravilnika o PDV propisana je obaveza vođenja evidencija o povratnoj ambalaži.

Iako je jedinstveni Pravilnik o PDV stupio na snagu 01. jula 2021. godine, Pravilnikom o dopuni Pravilnika o PDV koji je stupio na snagu 01. jula 2021. regulisano je da će se odredbe člana 44, člana 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) i člana 230. ovog Pravilnika primenjivati od 01. januara 2022. godine.

 

 

PDV AKADEMIJA startuje od septembra!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija