POSLOVNI SAVETNIK na stručnim edukacijama

UDRUŽENJE PORESKIH SAVETNIKA SRBIJE je, u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca, 30.11.2015. godine organizovalo seminar na temu primene ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA Predavači: Milunka Milanović, načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju i pravne poslove, Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo finansija i Danijela Tanić Zafirović, šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo finansija