Primena „Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu“

Od 11. novembra 2010. godine u primeni je „Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu“.
Zakonom je propisana zabrana pušenja u svakom zatvorenom i javnom prostoru, uslovi pod kojima se u određenom prostoru može dozvoliti pušenje, kao i obaveze lica koja rukovode radom odnosno obavljaju delatnost.
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu.
KORISNICIMA USLUGA su na raspolaganju detaljnije informacije u KORISNIČKOM SERVISU (Obaveštenje, kao i primer “Odluke o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog za kontrolu zabrane pušenja”)