Provera identiteta zakonskog zastupnika

Ako direktoru firme, tj zakonskom zastupniku istekne lična karta moguće je da banka automatski blokira raspolaganje sredstvima. Isto važi i za slučaj da je lična karta promenjena.

Softveri banaka rutinski imaju podatak o trajanju važenja dokumenta. Ali nemaju automatski podatak da ste promenili/produžili ličnu kartu, o tome ih morate obavestiti.

Uobičajeno je da banka opomene i podseti svog klijenta na obavezu dostavljanja novog dokumenta pre nego uskrati usluge, ali obaveza je na strani klijenta.

Isto važi i za obaveštavanje računovođe koji je ovlašćen za vođenje poslovnog knjigovodstva. I ne samo za računovođe, već i za lizing kuće, brokere, investicione i penzione fondove, platne institucije, itd.

Strožim proverama dokumenata doprineo je Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Taj Zakon se pretežno bavi obavezama i načinima provere identiteta stranaka. U njemu se čak 52 puta pominje provera (ili prikrivanje) identiteta stranke!

Može li banka da blokira račun firmi bez upozorenja?
Može li banka da blokira račun firmi bez upozorenja?

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija