ROBA U MALOPRODAJI MORA IMATI BAR KOD ILI QR KOD

Zakonom o trgovini propisana je obaveza da od 31/01/2020 sva roba u maloprodaji moraju imati BAR KOD ili QR KOD.

„Član 34. stav 8. Zakona o trgovini“

Roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Prema informacijama kojima se do sada raspolaže, ova obaveza se odnosi na svu robu (i proizvode) koji se stavljaju u promet  u maloprodajnim objektima (npr. čak i za pekarske proizvode, rinfuznu robu ili poljoprivredne proizvode).

Član 3. stav 1. tačka 2) Zakona o trgovini definiše pojam ROBE

„ roba je proizvod ljudskog rada u materijalnom ili nematerijalnom obliku namenjen prodaji na tržištu, kao i voda, gas i električna energija kada se prodaju po unapred određenoj količini“

Obzirom da sadržina podataka koji se mogu dobiti očitavanjem „mašinski čitljive oznake“ nisu propisano, smatramo da su podaci sa deklaracije dovoljni/potrebni.

Podsećamo na obavezu (koja nije nova) da sva roba u trgovini na malo mora imati DEKLARACIJU čiji sadržaj je takođe propisan Zakonom o trgovini (član 34):

Deklaracija robe u trgovini na malo mora da sadrži podatke o:

  • nazivu i vrsti robe,
  • tipu i modelu u skladu sa prirodom robe,
  • količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničkom pismu.

Deklaracije sa tačnim podacima treba da obezbede proizvođač i uvoznik, ali su za njihovo postojanje odgovorni trgovci.

 

Cilj ovih izmena je bolja informisanost potrošača (biće moguće da potrošač instalira aplikaciju na svom smart telefonu i da skeniranjem bar koda i QR koda dobije podatke o robi).

Prema stavu ministarstva trgovine roba koja je zatečena na zaliha u momentu početka primene ove obaveze ne mora imati „mašinski čitljivu oznaku“, ali teret dokazivanja da se radi o robi koja je nabavljena ranije je na trgovcu.

Mašinski čitljiva oznaka mora biti dostupna potrošačima tako da smatramo da bi trebala da bude istaknuta na robi, ili uz deklaraciju, a ukoliko to nije moguće u katalozima koji su dostupni potrošačima pre kupovine.

Prema našem tumačenju, mašinski čitljiva oznaka ne mora da bude istaknuta na proizvodima koji se prave po zahtevu kupca (npr. pakovanje od 1 kg robe koja se prodaje u rinfuzi, buketi cveća….), kao što ova obaveza ne bi trebalo da se odnosi ni na ugostitelje, obzirom da se suštinski ne radi o trgovini već o pružanju usluga, mada smatramo poželjnim da u cenovniku postoji npr QR kod, što ne bi trebalo da predstavlja posebno opterećenje za ugostitelje.

Takođe skrećemo pažnju da činjenicu da je primena ovog propisa na samom početku i da ni državni organi koji primenjuju u kontrolišu ove propise nemaju odgovore na sva pitanja.

Korisnike naših usluga upućujemo na relevatne propise i  izvore informacija:

 

Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number – GTIN) koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica. Sve dodatne informacije u vezi sa bar-kodom i načinom kako se on dobija možete pročitati na sajtu: GS1 Srbija: http://www.gs1yu.org/need-gs1-barcode.html

 

QR kod predstavlja matrični kod, ili dvodimenzionalni bar-kod. Informacije kako se besplatno može kreirati sopstveni QR kod možete pročitati na: https://www.qr-code-generator.com/

 

Zakon o trgovini: PARAGRAF: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_trgovini.html

Od strane tržišne inspekcije najavljene su kontrole trgovaca (u skladu sa planovima kontrola) u pogledu poštovanja ovih obaveza.

Za primenu ovih propisa nadležno je ministarstvo trgovine i republička tržišna inspekcija, pa se trgovci za sve nedoumice mogu obratiti na kontakt telefona na njihovom sajtu.

Vaš POSLOVNI SAVETNIK