ROBA U MALOPRODAJI MORA IMATI BAR KOD ILI QR KOD

Zakonom o trgovini propisana je obaveza da od 31/01/2020 sva roba u maloprodaji moraju imati BAR KOD ili QR KOD.

„Član 34. stav 8. Zakona o trgovini“

Roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Prema informacijama kojima se do sada raspolaže, ova obaveza se odnosi na svu robu (i proizvode) koji se stavljaju u promet  u maloprodajnim objektima (npr. čak i za pekarske proizvode, rinfuznu robu ili poljoprivredne proizvode).

Član 3. stav 1. tačka 2) Zakona o trgovini definiše pojam ROBE

„ roba je proizvod ljudskog rada u materijalnom ili nematerijalnom obliku namenjen prodaji na tržištu, kao i voda, gas i električna energija kada se prodaju po unapred određenoj količini“

Obzirom da sadržina podataka koji se mogu dobiti očitavanjem „mašinski čitljive oznake“ nisu propisano, smatramo da su podaci sa deklaracije dovoljni/potrebni.

Podsećamo na obavezu (koja nije nova) da sva roba u trgovini na malo mora imati DEKLARACIJU čiji sadržaj je takođe propisan Zakonom o trgovini (član 34):

Deklaracija robe u trgovini na malo mora da sadrži podatke o:

  • nazivu i vrsti robe,
  • tipu i modelu u skladu sa prirodom robe,
  • količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničkom pismu.

Deklaracije sa tačnim podacima treba da obezbede proizvođač i uvoznik, ali su za njihovo postojanje odgovorni trgovci.

 

Cilj ovih izmena je bolja informisanost potrošača (biće moguće da potrošač instalira aplikaciju na svom smart telefonu i da skeniranjem bar koda i QR koda dobije podatke o robi).

Prema stavu ministarstva trgovine roba koja je zatečena na zaliha u momentu početka primene ove obaveze ne mora imati „mašinski čitljivu oznaku“, ali teret dokazivanja da se radi o robi koja je nabavljena ranije je na trgovcu.

Mašinski čitljiva oznaka mora biti dostupna potrošačima tako da smatramo da bi trebala da bude istaknuta na robi, ili uz deklaraciju, a ukoliko to nije moguće u katalozima koji su dostupni potrošačima pre kupovine.

Prema našem tumačenju, mašinski čitljiva oznaka ne mora da bude istaknuta na proizvodima koji se prave po zahtevu kupca (npr. pakovanje od 1 kg robe koja se prodaje u rinfuzi, buketi cveća….), kao što ova obaveza ne bi trebalo da se odnosi ni na ugostitelje, obzirom da se suštinski ne radi o trgovini već o pružanju usluga, mada smatramo poželjnim da u cenovniku postoji npr QR kod, što ne bi trebalo da predstavlja posebno opterećenje za ugostitelje.

Takođe skrećemo pažnju da činjenicu da je primena ovog propisa na samom početku i da ni državni organi koji primenjuju u kontrolišu ove propise nemaju odgovore na sva pitanja.

Korisnike naših usluga upućujemo na relevatne propise i  izvore informacija:

 

Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number – GTIN) koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica. Sve dodatne informacije u vezi sa bar-kodom i načinom kako se on dobija možete pročitati na sajtu: GS1 Srbija: http://www.gs1yu.org/need-gs1-barcode.html

 

QR kod predstavlja matrični kod, ili dvodimenzionalni bar-kod. Informacije kako se besplatno može kreirati sopstveni QR kod možete pročitati na: https://www.qr-code-generator.com/

 

Zakon o trgovini: PARAGRAF: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_trgovini.html

Od strane tržišne inspekcije najavljene su kontrole trgovaca (u skladu sa planovima kontrola) u pogledu poštovanja ovih obaveza.

Za primenu ovih propisa nadležno je ministarstvo trgovine i republička tržišna inspekcija, pa se trgovci za sve nedoumice mogu obratiti na kontakt telefona na njihovom sajtu.

Vaš POSLOVNI SAVETNIK

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija